Linh Thú Hết Thời
Phỉ Nhân Tai

Linh Thú Hết Thời

Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, những thần thú oai phong lẫm liệt trước kia đều không còn giữ phong phạm như xưa, thần thú Tứ Bất Tượng vâng mệnh hạ phàm, đi giải cứu thần thú đang suy sụp tinh thần ở trần gian, ở hạ giới, anh ta gặp được anh bạn đồng nghiệp năm xưa là Tì Hưu đang bị chật vật khốn đốn , những chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo, chào mừng bạn đến thế giới của những quả banh lông

Mời bạn đọc Linh Thú Hết Thời được dịch bởi nhóm dịch Hàn Tịnh Hy tại hangtruyen.com

comments powered by Disqus