Idol Và Sếp, Em Yêu Ai?
Seong Eun

Idol Và Sếp, Em Yêu Ai?

Một người là nam thần trog tim 10 năm, đã tiếp thêm động lực lúc cô nản lòng ở quá khứ, là chấp niệm là khát vọng tuổi trẻ Một người là sếp tổng ôn nhu như nước, là người sẻ chia những vui buồn cùng cô ở hiện tại, là ấm ấp là ngọt ngào quan tâm. Nếu là bạn, bạn sẽ yêu ai?

Nhóm dịch Hàn Tịnh Hy

comments powered by Disqus