Chương 2.1: Hôn Ước (Hờ) Của Đội Trưởng Người Thú - Kemonohito taicho no ( hari) konyaku jijou

In book:
Cover of Hôn Ước (Hờ) Của Đội Trưởng Người Thú - Kemonohito taicho no ( hari) konyaku jijou
Hôn Ước (Hờ) Của Đội Trưởng Người Thú - Kemonohito taicho no ( hari) konyaku jijou
Nguyên tác: Isshin Hyakumon Vẽ tranh: Kaoru Harugano Bản thảo nhân vật: Shiro Yatei
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Bạn đang đọc Chương 2.1: Hôn Ước (Hờ) Của Đội Trưởng Người Thú - Kemonohito taicho no ( hari) konyaku jijou tại hangtruyen.com

comments powered by Disqus