Cách Đánh Cắp Trái Tim Của Hoàng Đế
Novel gốc KiKi - Art DK

Cách Đánh Cắp Trái Tim Của Hoàng Đế

Ra Hyeon vừa nhận được tin rằng mình đã đậu vào trường luật. Cứ ngỡ đời như là mơ thì cô ấy lại bị cú sốc khiến cô bị đau tim và chết. Khi đang cầu xin để được sống tiếp thì cô được trao cơ hội để tránh khỏi tử thần. Nhưng cô không quay lại thế giới hiện tại mà lại xuyên vào

nhân vật Daphne Kerece, con gái của một gia đình quý tộc và bắt buộc cô phải giành được trái tim của hoàng đế. Và khi tất cả đã hoàn thành, liệu đó có phải là những gì Ra Hyeon muốn?

comments powered by Disqus