Thứ Nữ
Bất Du Vĩnh Tiểu Ngư

Thứ Nữ

Người ta xuyên qua đều làm Công Chúa, không thì Vương Phi, cớ sao nàng lại xuyên thành một cô thứ nữ không được sủng ái chứ? Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao đến mẹ cả cũng luôn nghĩ cách ngược đãi nàng?

Được rồi! Khó được trọng sinh một hồi, nàng quyết tâm muốn luân viên sống một phen! Cứ để mẹ cả thoả sức hại nàng đi? Không quan hệ! Binh đến tướng chặn, thủy đến thổ yêm. Ngươi dùng âm mưu, ta hay dùng dương mưu cho ngươi không mặt mũi!

Đích tỷ lại khi dễ ta? Không quan hệ! Nàng cũng không phải là một quả hồng yếu mềm mà để mặc cho người tới chà xát viên chà xát biển? Dù cho trí tuệ linh hoạt bao nhiêu thì nàng cũng đánh không lại phong kiến tộc trưởng chuyên chế.

Bất đắc dĩ, nàng bị bắt gả cho một thứ tử của Vương phủ với đôi chân tàn tật. Nhưng mà… mãi đến khi được gả qua mới phát hiện – Nguyên lai, hết thảy cũng không giống như nàng tưởng tượng như vậy…

Chapters:

comments powered by Disqus