Mở Mắt Thấy Thần Tài
Lưỡng Nhĩ Tựu Thị Bồ Đề

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Nam sinh Trần Hạo sống cuộc đời 20 năm nghèo khổ, bỗng nhận được cuộc điện thoại từ chị gái, trong phút chốc đã trở thành Nhị Phú Hào. Dù có tiền trong tay nhưng vẫn bị người ta khinh thường, Trần Hạo sẽ đối xử với những kẻ bắt nạt của mình như thế nào ?

Truyện bản tiếng việt được lấy theo tên truyện trên ứng dụng OK Novel. Truyện còn có nhiều phiên bản tên khác như: Hóa ra tôi là Phú nhị đại gia / Mở mắt thấy thần tài / Con nhà giàu / Cha ta là đại phú hào/ Nhị đại gia.

Chapters:

comments powered by Disqus