Đều là xuyên không mà ta lại trở thành phạm nhân
Y Nùng Dĩ Dực

Đều là xuyên không mà ta lại trở thành phạm nhân

Trạng thái: Đã Hoàn Thành.

Lý Trường Thiên , thanh niên bốn tốt xuất thân gia giáo của thời đại mới, vì làm nhiệm vụ mà hy sinh thân mình, vừa nhắm mắt thì đã mở ra.

Vừa xuyên không đã bị người ta đánh đuổi. Hóa ra …

Xuyên thành phạm nhân người người đuổi đánh, tội ác tày trời.

Lý Trường Thiên x Yến Thù

Chapters:

comments powered by Disqus