Chồng Ma Của Em - Đồng Đồng- Lãnh Mạch
Nhất Lộ Hoan Ca

Chồng Ma Của Em - Đồng Đồng- Lãnh Mạch

Trạng thái: Đã hoàn thành

“Trên người cô có hơi thở của tôi, lửa kia chỉ có thể làm hại đến người sống, không có tác dụng đến cô, mau lên” Lãnh Mạch nói.

Tôi chợt nhớ lại vệt máu anh ta ấn trên ngực tôi.

“Cầu xin con, mau cứu chúng ta đi, Đồng Đồng” Bố tôi lớn tiếng gọi tôi: “Kêu người bạn quỷ của con cứu chúng ta đi”

Tôi không dám chậm trễ thêm nữa, cố nén lại nỗi sợ hãi rồi lôm cồm bò dậy, tiếp tục co cảng chạy.

Tôi không biết chạy đến tòa nhà Vương thị rồi có được cứu hay không, nhưng bây giờ tôi cũng không biết nên đi đâu, chỉ có thể làm theo lời của Lãnh Mạch dặn.

Tôi chạy một hơi đến tòa nhà Vương thị, may sao đèn phòng bảo vệ vẫn còn sáng, tôi mừng rỡ chạy đến gõ cửa: “Xin hỏi có ai không?”

Tên khác của truyện: Minh Phu Quấn Lên Thân / Vợ của vua địa ngục

Chapters:

comments powered by Disqus