Anh Chồng Khờ - Quỷ Thủ Tiên Nhân - Trần Hạo
Tinh Quân

Anh Chồng Khờ - Quỷ Thủ Tiên Nhân - Trần Hạo

” Trần Hạo, mày chạy không thoát đâu! Mày không phải có danh xưng Diêm Vương sao? Mày muốn giết người, giống như phán quan hạ bút, bút sa là có người chết, mày muốn cứu người, Diêm Vương muốn người đó chết canh ba, mày kéo dài được đến canh năm cơ mà! Mày chẳng phải có biệt hiệu bàn tay ma y thuật ma quáy Trần Tiên Nhân ư, giờ đạn găm vào tim mày rồi, tao xem mày chữa kiểu gì”

“Trần Hạo, loại khờ khạo như anh, cũng xứng làm chồng của Bạch Phi Nhi tôi?”

“Ha ha, chồng của Bạch Phi Nhi là một thằng đần…”

Truyện có tên: Anh chồng khờ, Quỷ thủ tiên nhân

Chapters:

comments powered by Disqus